Home Privacybeleid

Privacybeleid & cookieverklaring

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Atlas Power (Vanaf hier genoemd: “Atlas Power” of “wij”), gevestigd te Hoge Eng-Oost 24, 3882TN, Putten, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Amsterdam onder nummer 75209071.

Versie 1.0, 12 okt 2020

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website atlaspower.nl verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het gebruik van onze diensten), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Omschrijving van de persoonsgegevens

Zoals we hierboven beschrijven verwerken we persoonsgegevens, bijvoorbeeld om onze dienst uit te voeren. De volgende gegevens verzamelen we bijvoorbeeld als u bij ons een dienst afneemt:

 • NAW-gegevens;

 • E-mailadres;

 • (Mobiel) telefoonnummer;

 • Bankrekeningnummer;

Van alle bezoekers van onze website houden we bij:

 • Browserinformatie (bijv. of u Chrome of Firefox gebruikt);

 • Apparaat type;

 • IP-adres;

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@atlaspower.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat wij in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaan. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor:

 • De uitvoering van onze diensten aan u, zoals het plaatsen van zonnepannelen.

 • Het voldoen aan de wettelijke administratie plicht.

 • Recensies, wanneer u toestemming heeft gegeven om deze gegevens op bijvoorbeeld de website te plaatsen.

 • Inzicht krijgen in het gebruik van de website. Hiervoor gebruiken we Google Analytics. We slaan hierbij geen persoonlijke informatie op, zo wordt ook uw IP-adres geanonimiseerd.

 • Afhandelen van betalingen.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken. We verwijzen u naar bovenstaande lijst met verwerkingen, waarin we ook aangeven welke gegevens we verzamelen en wanneer we dat doen.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Beveiliging van uw gegevens

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. - Onze website en systemen zijn beveiligd met TLS. U herkent dat aan het groene slotje in uw browser, en https aan het begin van de url (https://atlaspower.nl). Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@atlaspower.nl.

Cookies of vergelijkbare technieken

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Dit om de diverse functionaliteiten op deze website mogelijk te maken.

Door de website te gebruiken, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.

Op deze website worden cookies gebruikt. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Atlas Power of die van een derde partij.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);

 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);

 • om het mogelijk te maken om onze website te delen via social media (social media cookies).

Technische of functionele cookies

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld.

Analytische cookies

Daarnaast worden er op deze website cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website . Wij gebruiken de volgende analytische cookies:

 • Google Analytics is één van de meestgebruikte programma’s om de website te analyseren en verbeteren. Wij gebruiken dat ook. Google Analytics plaatst een cookie, om de website te analyseren. Het cookie wordt na 36 maanden automatisch verwijderd. We hebben Google Analytics zo ingeregeld, dat er geen persoonlijke informatie van u wordt verzonden. We kunnen in Google Analytics bijvoorbeeld wel zien dat u een terugkerende bezoeker bent, maar niet waar u woont of wat uw e-mailadres is.

 • Facebook Pixel is een tool die analyseert hoe bezoekers onze website gebruiken. Dit kan ons helpen bij het maken van geschikte Facebook advertenties.

In- en uitschakelen van cookies

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulppagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere websites die u bezoekt.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

 

Uw wettelijke rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens-overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@atlaspower.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, wordt u verzocht een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Atlas Power B.V.
Hoge Eng-Oost 24
3882TN Putten
KVK 75209071

Heeft u vragen naar aanleiding van ons privacybeleid? We staan u graag te woord. U kunt mailen naar info@atlaspower.nl.

Bel mij terug Liever even bellen om de mogelijkheden te bespreken? Laat je telefoonnummer achter en wij bellen je binnen enkele uren terug.